Tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders

Elk jaar steken in de Vlaamse land- en tuinbouwsector tal van arbeiders tijdelijk een handje toe tijdens het hoogseizoen. Seizoenarbeiders zijn werknemers die gedurende een beperkte periode tewerkgesteld zijn:

  • in de tuinbouwsector: maximale duur van tewerkstelling is 65 dagen per kalenderjaar.
  • in de landbouwsector: maximale duur van tewerkstelling is 30 dagen per kalenderjaar.
  • voor het aanplanten van parken en tuinen : maximale duur van 30 werkdagen per kalenderjaar.

 

Al die seizoenarbeiders moeten natuurlijk ook degelijk gehuisvest worden. Vanaf 6 juli 2008 legt een decreet nieuwe kwaliteitsnormen vast voor de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders, rekening houdend met de specifieke behoeften en problemen van de tuinbouwsector. De nieuwe normen zijn dan ook wat soepeler dan de algemene normen voor het wonen in Vlaanderen.

Meer informatie
  • Wil je graag meer informatie over de kwaliteitsnormen waaraan woningen voor tijdelijke seizoensarbeid moeten voldoen? Ga dan eens kijken op de website van de Vlaamse overheid.