Woonplus

Vergeet je stookoliecheque niet aan te vragen!

De stookoliecheque is een eenmalige verwarmingstoelage van € 300 die je één keer kan ontvangen. Wie huisbrandolie (mazout) of propaan in bulk aankoopt tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 voor het verwarmen van de hoofdwoning kan hier beroep op doen.

Opgelet: deze toelage wordt niet automatisch toegekend en moet je zelf aanvragen bij de FOD Economie. Dat kan zowel digitaal als op papier. Je hebt hiervoor volgende documenten nodig: een kopie van je factuur voor stookolie, een bewijs van betaling van de factuur en je rijksregisternummer.

Meer informatie: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsmaatregelen-en/toekenning-van-een-toelage-van