Verhuren via derden

Je kan als eigenaar natuurlijk zelf je woning verhuren. Je moet dan wel zelf zorgen voor de nodige attesten en documenten en zelf een huurder zoeken. Daarnaast is het ook mogelijk om je woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) of beroep te doen op een vastgoedmakelaar.

SOCIAAL VERHUURKANTOOR (SVK)

Wil je jouw woning verhuren, maar heb je geen zin in de kopzorgen? Loop dan eens binnen in het sociaal verhuurkantoor Laarne, Wetteren en Wichelen. Het sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt woningen, appartementen en studio’s op de private markt om ze te verhuren aan kwetsbare huurders die zich inschrijven via een wachtlijst. Dit filmpje ligt alvast even kort de werking van een sociaal verhuurkantoor toe.

 

Verhuren via het sociaal verhuurkantoor biedt voor de eigenaar tal van voordelen:

  • Het SVK neemt het beheer van uw woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken huurcontract, keuze huurder, opmaken plaatsbeschrijving, afsluiten brandverzekering, onderhoud van verwarmingsketel). Daarnaast ziet het SVK ook toe op het onderhoud van uw woning.

 

  • Het SVK garandeert een stipte betaling van de huur, ook als uw woning tussen twee verhuringen in leegstaat of als de huurder niet (tijdig) betaalt. Je hoeft dus niet wakker te liggen van wanbetalingen of huurachterstallen.

 

  • Je kan genieten van belastingvoordeel en komt in aanmerking voor een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing. Als eigenaar heb je bovendien recht op extra premies en fiscale voordelen voor renovatie.

 

  • Het SVK begeleidt zijn huurders in het naleven van alle rechten en plichten. Dit betekent o.a. dat je de garantie hebt dat je de woning op het einde van de huurovereenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug krijgt (rekening houdend met de normale slijtage).

 

  • Als een huurder de woning verlaat, gaat het SVK meteen op zoek naar een nieuwe huurder waardoor er geen risico is op leegstandsheffing.

 

  • Het SVK is uw huurder en is daardoor verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen waardoor je gerechtelijke procedures kan vermijden.

 

  • Als eigenaar behoud je alle voordelen en zekerheden die zijn opgenomen in de Woninghuurwet.

 

  • Tot slot neemt het SVK ook kleine herstellingen ten laste van de huurder op zich.

 

Wat zijn dan de nadelen? De huurprijs die het SVK zal betalen ligt ongetwijfeld lager dan hetgeen je zou kunnen aanrekenen op de private markt. Bovendien heb je als eigenaar ook geen inspraak in wie de woning zal huren. Het SVK volgt een wachtlijst en kan dus niet bepalen wie welke woning zal inhuren.

 

Wat verwacht het SVK van de eigenaar? Zij verwachten een billijke (niet te dure) huurprijs en een kwaliteitsvolle woning die voldoet aan de normen van de Vlaamse wooncode en kwaliteitscharter geldig voor SVK’s.

VASTGOEDMAKELAAR

Een eigenaar kan aan een vastgoedmakelaar de opdracht geven om zijn woning te verhuren. Let erop dat de makelaar een erkenning heeft van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

 

Je hebt als voordeel dat je meteen beroep kan doen op de kennis en ervaring van de makelaar. Die beschikt namelijk over technische kennis en kan de staat van onderhoud en de bouwkwaliteit nagaan. Daarnaast beschikt hij ook over marktkennis en juridische kennis en heeft hij zicht op de huurprijzen.

 

Een makelaar stelt het verhuurdossier samen met alle nodige attesten, certificaten en informatieplichten. Hij zorgt voor publiciteit en de affichage en begeleidt kandidaat-huurders. En vervolgens voert hij ook de onderhandelingen en bereidt de huurovereenkomst voor.

 

Daarenboven kijkt de vastgoedmakelaar na of de huurwaarborg in orde is en maakt een plaatsbeschrijving op. Hij zorgt voor de registratie van het huurcontract en voor de overname van de nutsvoorzieningen en de opname van de meterstanden.

 

Wat is dan het nadeel van het verhuren via een vastgoedmakelaar? Hij doet al dit werk natuurlijk niet voor niets. In de sector gelden geen verplichte of aanbevolen tarieven maar doorgaans bedraagt de vergoeding het bedrag van één maand huur.

Meer informatie