Woonplus

Verplicht asbestattest vanaf november 2022

Verkoop je een woning gebouwd voor het jaar 2001? Dan is een asbestattest verplicht vanaf november 2022. Dit attest kan je vanaf 1 juli aanvragen en bevat informatie over asbest in de woning en toetst of de woning asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper duidelijk geïnformeerd.

Wat is het asbestattest?
Een asbestdeskundige komt ter plaatse voor een visuele inspectie en beoordeling, een eventuele staalname  en het raadplegen van bewijsdocumenten. Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.

Is dat verplicht? 
Vanaf 23 november 2022 wordt het verplicht om bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 over een asbestattest te beschikken. De makelaar of notaris neemt de informatie uit het asbestattest op in het compromis en uiteindelijk in de notariële akte.
Maar waarom wachten? Je kan als verkoper je attest al op voorhand voorleggen aan je potentiële kopers. Bij verhuur moet de eigenaar verplicht een kopie van het asbestattest bezorgen aan de (nieuwe) huurders (als een asbestattest beschikbaar is).
Meer informatie? Ga dan naar de website van OVAM.