Verplichtingen bij nieuwbouw

VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN

In onderstaande tabel vind je alvast een kort overzicht van de verschillende verplichtingen:

 

Energienormen voor nieuwbouw
 • EPB-verslaggever aanstellen
 • E-peil op energieprestatiecertificaat
Verplichte installatie van een regenwaterput en infiltratiesysteem
 • dakoppervlakte groter dan 75 m2
 • regenwaterput verplicht
Rookmelders verplicht
 • verplicht sinds 2009
 • plaatsing op plannen vermelden
Veiligheidscoördinator bij bouwwerken
 • minstens twee aannemers op dezelfde werf
 • risico op ongevallen verminderen
Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater
 • verplicht sinds 1 juli 2011
 • bij elke aansluiting of heraansluiting

EPB-EISEN: NORMEN VOOR ISOLATIE, VENTILATIE EN ENERGIEZUINIGHEID BIJ NIEUWBOUW

Wanneer je een nieuwbouwwoning bouwt, dan moet deze voldoen aan een aantal vastgelegde eisen op vlak van isolatie, ventilatie, energiezuinigheid, de minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen etc., de zogenoemde EPB-eisen. De EPB-eisen worden steeds strenger en zijn van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwen.

 

Om te weten aan welke EPB-eisen jouw bouwproject moet voldoen kan je de online EPB-wegwijzer gebruiken. De EPB-eisen zijn immers niet voor alle gebouwen hetzelfde, maar zijn onder meer afhankelijk van

 • de bestemming van het gebouw (wonen, winkelen etc.);
 • de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, IER etc.);
 • het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding.

 

Tijdens het bouwproces zijn er ook een aantal verplichtingen voor de bouwheer, architect of EPB-verslaggever:

 

 1. Aanstellen van een verslaggever. Voor de start van de werken moet de bouwheer of aangifteplichtige een EPB-verslaggever aanstellen.
 2. Indienen van de startverklaring. Voor de start van de werken maakt de verslaggever een voorafberekening om controleren of er aan de energienormen zal worden voldaan in het bouwproject. Die voorafberekening moet opgenomen worden in de startverklaring en door de verslaggever ingediend worden bij het Vlaams Energieagentschap.
 3. Opvolging van materiaal- en installatiekeuzes: Tijdens de werken worden alle zaken die de thermische isolatie, energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw nauwkeurig bijgehouden. Indien de architect merkt dat de EPB-eisen misschien niet gehaald worden, kan hij dat melden en kunnen bepaalde materiaal- of installatiekeuzes nog gewijzigd worden.
 4. Indienen van de EPB-aangifte. Na de bouwwerken stelt de verslaggever de EPB-aangifte op en dient ze in bij het Vlaams Energieagentschap.
 5. ‘Energieprestatiecertificaat (EPC) Bouw’ bij nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie.

 

Als aangifteplichtige kan je een boete krijgen als de startverklaring en EPB-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend en als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen. Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.

Meer informatie
 • Een overzicht van de verplichtingen bij het bouwen van een nieuwe woning kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid.
 • Wil je meer informatie over de EPB-eisen? Klik dan hier.
 • Ook op de website energiesparen.be kan je meer informatie vinden over de EPB-eisen.