Verplichtingen bij verbouwingen

VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde normen voldoen, zoals voor energie, ventilatie, waterverbruik etc. Ook voor kleine aanpassingen die je niet aan uw gemeente moet melden, moet je rekening houden met wettelijke verplichtingen (bv. dakisolatie, dubbel glas).

 

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende verplichtingen, maar meer informatie kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid.

  • minimumniveau voor isolatie, energiezuinigheid en ventilatie;
  • dubbel glas verplicht in elke woning vanaf 2020;
  • dakisolatie verplicht voor woningen en huurwoningen;
  • rookmelders verplicht;
  • ventilatie en verluchting;
  • verplichte installatie van een regenwaterpunt en infiltratiesysteem bij nieuwbouw en herbouw;
  • veiligheidscoördinator bij bouwwerken.

 

OPGELET: de renovatieverplichting voor woongebouwen start op 1 januari 2023 en zal stapsgewijs worden aangescherpt. Wie vanaf 2023 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een woning of appartement met een slecht EPC-label, moet die binnen de 5 jaar energetisch renoveren tot label D (of beter). Label D is een tussenstap. Stapsgewijs zal het te behalen labelniveau worden aangescherpt tot label A, om de noodzakelijke renovatiegolf en de transitie naar duurzamere verwarmingstechnologieën een grote impuls te geven.

EPB-eisen

Ook bij verbouwingen moet je rekening houden met de EPB-eisen, meer informatie daaromtrent kan je vinden op de website van de Vlaamse overheid en op energiesparen.be.

Meer informatie
  • Meer informatie over de verplichtingen bij verbouwingen kan je hier vinden.
  • Alles over EPB-eisen kan je vinden op de website energiesparen.be.