Verwaarlozing

Laarne, Wetteren en Wichelen hebben elk een gemeentelijk reglement omtrent de bestrijding van verwaarloosde gebouwen en woningen, telkens gekoppeld aan een gemeentelijke heffing.

 

Iedere administratie van de drie Woonplusgemeenten houdt een register bij van verwaarloosde woningen en gebouwen.

 

Een woning die opgenomen is in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen, kan eveneens opgenomen worden in het verwaarlozingsregister en omgekeerd. Een woning die of een gebouw dat in het gemeentelijke leegstandsregister staat, kan eveneens opgenomen worden in het verwaarlozingsregister, en omgekeerd.

WANNEER WORDT EEN WONING/GEBOUW BESCHOUWD ALS VERWAARLOOSD?

Een woning of een gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd als gebreken worden vastgesteld die verder verval op korte termijn in de hand werken. Dit geld in het bijzonder wanneer bij hoofd- en/of bijgebouw(en):

 

  • de water- of winddichtheid is aangetast;
  • de stabiliteit is aangetast;
  • onderdelen losgekomen zijn of dreigen lost te komen;
  • voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

DE GEMEENTELIJKE HEFFING

Ook voor gebouwen en woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het verwaarlozingsregister, bestaat een gemeentebelasting.

 

De heffing voor een verwaarloosde woning of gebouw is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat die woning, kamer of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het verwaarlozingsregister.

 

Zolang het gebouw, of de woning niet uit het verwaarlozingsregister is geschrapt, blijft de heffing verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt.

 

Het bedrag van de heffing is verschillend in Laarne, Wetteren en Wichelen. Wil je weten welke tarieven gelden in jouw gemeente? Raadpleeg dan het bijhorend gemeenteraadsbesluit: Laarne – Wetteren -Wichelen.

GEVOLGEN VAN OPNAME IN HET VERWAARLOZINGSSREGISTER

Er rust een voorkooprecht op elke woning die opgenomen is in het verwaarlozingsregister en die de gemeente heeft ingevoerd in het e-voorkooploket dat beheerd wordt door de Vlaamse Landmaatschappij. Dat betekent dat bepaalde actoren het recht hebben om bij een geplande verkoop de woning aan te kopen tegen de afgesproken prijs. Het gaat onder andere om sociale huisvestingsmaatschappijen voor hun werkingsgebied, de gemeente voor haar grondgebied etc.

Meer informatie
  • Op de website van Wonen-Vlaanderen kan je meer informatie inwinnen over wat leegstand precies is, hoe je verwaarlozing kan opsporen, het verwaarlozingsregister en het belasten van verwaarlozing.
  • Ook de woondienst van je gemeente kan je verder inlichten omtrent verwaarlozing.