Vlaamse aanpassingspremie (Vlaamse overheid)

De Vlaamse aanpassingspremie om de woning aan te passen aan een oudere bewoner is een verbouwingspremie die zich specifiek richt op welomschreven woningaanpassingen voor senioren (65-plussers).

VOOR WIE IS DE VLAAMSE AANPASSINGSPREMIE?

Een aanpassingspremie aanvragen is mogelijk voor:

 

 • 65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of hun woning huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar;

 

 • de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad;

 

 • particulieren die voor de duur van minstens negen jaar hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of SVK en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont.

VOORWAARDEN

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op de Vlaamse aanpassingspremie. Die voorwaarden hebben betrekking op:

 

 • de leeftijd van de aanvrager;
 • het inkomen;
 • andere eigendommen;
 • de ligging van de woning;
 • de aanvraagdatum en het bedrag van de facturen.

 

Voor meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden van de Vlaamse aanpassingspremie, kan je terecht op de volgende website van Wonen-Vlaanderen.

WELKE WERKEN KOMEN IN AANMERKING VOOR DE AANPASSINGSPREMIE?

Binnen de aanpassingspremie zijn er twee onderdelen:

 

 • een aanpassingspremie voor technische installaties en hulpmiddelen (bijvoorbeeld: plaatsen van een traplift, automatiseren van een garagepoort, plaatsen van een aangepast toilet etc.);

 

 • een aanpassingspremie voor verbouwingen die de woning beter toegankelijk maken (bijvoorbeeld: verbreden van de toegangsdeur, hinderlijke drempels wegwerken etc.).

 

Een volledige lijst van werken die in aanmerking komen voor de Vlaamse aanpassingspremie kan je vinden op deze pagina op de website van Wonen-Vlaanderen.

HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE?

Er zijn twee onderdelen waarvoor je een aanpassingspremie kunt aanvragen:

 

 • Technische installaties en onderdelen
 • Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken

 

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen, afgerond tot op het lagere tiental. Per categorie van werken moet minstens 1.200 euro (inclusief BTW) aan geldige onkosten worden ingebracht. De premie per onderdeel kan nooit hoger zijn dan 1.250 euro, ook al is het factuurbedrag hoger dan 2.500 euro.

HOE VRAAG IK DE PREMIE AAN?

Het aanvraagformulier is beschikbaar als Word-bestand en in PDF-formaat. Het volledig ingevulde en correct ondertekende aanvraagformulier moet je dan op papier en met de nodige bewijsstukken bezorgen aan Wonen-Vlaanderen (op één van de adressen vermeld op het aanvraagformulier).

 

Een volledig digitale aanvraag is op dit moment nog niet beschikbaar. Ingescande aanvragen via mail komen dus niet in aanmerking.

 

Je moet de aanvraag indienen nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd. De ingediende facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal twee jaar oud zijn.

 

Eens de aanvraag is ingediend, ontvang je zo spoedig mogelijk een ontvangstmelding van het agentschap Wonen-Vlaanderen, met het bijhorend dossiernummer. Wanneer uw dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal drie maanden de tijd om een beslissing te nemen. Heeft Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing genomen of ga je niet akkoord met de beslissing dan kan je beroep aantekenen. Na de beslissingstermijn voor Wonen-Vlaanderen, of na weigering van uw aanvraag, heb je een maand de tijd om beroep aan te tekenen.

 

Let op!

 • Iedereen kan per woning maar 2 aanvragen indienen in een periode van 10 jaar.
 • Per categorie van werken kan slechts 1 keer in een periode van 10 jaar een premie worden aangevraagd.
Meer informatie
 • Alle informatie over de aanpassingspremie kan je vinden op de volgende pagina op de website van Wonen-Vlaanderen.
 • Het aanvraagformulier ligt ook aan de woonloketten, hun gegevens vind je hier. Je krijgt er een woordje uitleg over de voorwaarden en het verloop van de procedure.