Vlaamse Energielening (Vlaamse overheid)

Opgelet!

De energielening wordt vanaf 1 juli 2022 Mijn VerbouwLening!

WAT IS DE VLAAMSE ENERGIELENING?

Met deze lening kan je energiebesparende werken financieren die je wil uitvoeren in een bestaande woning of om een nieuwbouwproject nog energiezuiniger te maken. Het maximum te ontlenen bedrag bedraagt € 15.000 en moet terugbetaald worden over een periode van 10 jaar. De interest bedraagt 0% en de lening is enkel beschikbaar voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen. Dit zijn:

 

 1. De personen die aan de voorwaarden voldoen om een verhoogde tegemoetkoming te genieten als bedoeld in artikel 37, § 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering, gecoördineerd op 14 juli 1994;
 2. Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste.
 3. De personen die een schuldbemiddeling overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op schuldbemiddeling inzake consumentenkrediet overeenkomstig het wetboek economisch recht genieten en die bovendien niet in staat zijn hun verwarmingsfactuur te betalen;
 4. Personen die door het OCMW begeleid worden omdat ze de facturen van gas en elektriciteit niet kunnen betalen.
 5. Beschermde afnemers.
 6. Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.550, verhoogd met € 1.650 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 3 jaar terug).

WELKE WERKEN KAN JE FINANCIEREN MET DE VLAAMSE ENERGIELENING?

 • dak- of zoldervloerisolatie;
 • hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten);
 • muurisolatie;
 • vloerisolatie;
 • luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen);
 • energiezuinig ventilatiesysteem;
 • zuinige verwarmingsinstallatie;
 • zonnepanelen (pv) op voorwaarde dat het dak goed geïsoleerd is en er geen enkel glas meer is;
 • zonneboiler of een ander zuinig systeem voor sanitair warm water;
 • relighting of relamping (voornamelijk in de gemene delen van een appartementsgebouw);
 • energieaudit (enkel in combinatie met andere maatregelen);
 • energieopslagtechnieken en beheerssystemen

 

Bij alle werken wordt verondersteld dat deze worden uitgevoerd door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van de uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan u de werken zelf uitvoeren.

HOE VRAAG JE DE VLAAMSE ENERGIELENING AAN?

Je hoeft hiervoor niet naar de bank te gaan. De Vlaamse Energielening vraag je aan via een zogenaamd Energiehuis. Voor Laarne, Wetteren en Wichelen kan je hiervoor bij Energiehuis BEA terecht.

 

De aanvraagformulieren kan je downloaden of ophalen bij onze plaatselijke woonloketten. Je hoeft echter niet helemaal naar Aalst voor je aanvraag en eventuele vragen. Elke 3de woensdagnamiddag van de maand kan je, enkel op afspraak, met je vooraf zo goed mogelijk ingevuld aanvraagformulier, terecht bij een medewerker van Energiehuis BEA in het gemeentehuis van Wetteren, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren. Om een afspraak te maken bel je naar het nummer 0800/930 30. In Wichelen is er elke laatste woensdagnamiddag, tussen 13u en 15u een zitdag van Energiehuis BEA. Een afspraak dien je vooraf te maken met de woondienst van Wichelen. Laarne heeft de eerste dinsdag, tussen 13u en 16u telkens een zitdag van Energiehuis BEA. Een afspraak maken doe je daar via 09 365 46 10.

Meer informatie
 • Meer informatie over de Vlaamse energielening kan je vinden op de website energiesparen.be en op de website van de Vlaamse overheid.
 • Ook op de website van Energiehuis BEA kan je gerichte informatie vinden omtrent de Vlaamse Energielening.