NIEUW: Mijn Verbouwlening (Vlaamse overheid)

Opgelet!

Mijn VerbouwLening vervangt sinds 1 september 2022 de Energielening (tot 15.000 euro voor een prioritaire doelgroep/klanten met exclusief nachttarief). Ook de Energielening+ (voor eigenaars die hun woning of appartement verwerven via erfenis of schenking) wordt vanaf 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening.

WAT IS MIJN VERBOUWLENING? EN VOOR WIE?

Een groot deel van het Vlaamse woningpark is sterk verouderd en het renoveren van deze woningen kost heel wat geld. Veel eigenaars hebben dan ook dringend nood aan meer financiële ondersteuning om hun woning of appartement grote stappen vooruit te laten zetten. Daarom maken de Vlaamse ministers van Wonen en Energie middelen vrij om een ruime doelgroep extra te ondersteunen bij de renovatie van hun woning via renteloze leningen – de Mijn VerbouwLening – tot 60.000 euro.

 

VOOR WIE? 

 

1. Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie.

Hierbij wordt rekening gehouden met de onderstaande inkomensgrenzen (voor aanvragen in 2022).

 • Alleenstaande: maximaal inkomen van 46.170 euro.
 • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 65.960 euro. Dit bedrag wordt met 3.700 euro verhoogd per persoon extra ten laste.
 • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat je Mijn VerbouwLening aanvraagt.

Hierbij wordt rekening gehouden met de onderstaande inkomensgrenzen (voor aanvragen in 2023).

 • Alleenstaande: maximaal inkomen van 51.840 euro.
 • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 74.060 euro. Dit bedrag wordt met 4.160 euro verhoogd per persoon extra ten laste.
 • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat je Mijn VerbouwLening aanvraagt.

 

2. Particuliere verhuurders

 • Via een sociaal verhuurkantoor:
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Men moet beschikken over een geschreven huurbelofte met het sociaal verhuurkantoor voor de verhuur van de woning (een echte huurovereenkomst moet er op het moment van de aanvraag nog niet zijn).
 • Geconventioneerde verhuur (particuliere verhuur):
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Er zijn wel eisen inzake maximale huurprijs: de maandelijkse huurprijs mag niet boven 900 euro liggen.
  • Afhankelijk van de hoogte van de lening, dient er gedurende 9 jaar een maandelijkse korting gegeven te worden op de huurprijs van 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro).

 

3. Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

Als je een woning of appartement verwerft via erfenis of schenking in volle eigendom, zal je vanaf 1 september 2022 niet langer een Energielening+ kunnen afsluiten bij het energiehuis. Je kan wel in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening (tot eind 2024), als je op basis van jouw inkomen behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien je niet in deze woning gaat wonen).

 

4. Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijv. vzw’s)

 • Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben, en voor eigen gebruik aanwenden.
 • Voor woningen die worden verhuurd via SVK.
 • Voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (pariculiere verhuur).

 

5. Verenigingen van mede-eigenaars

Een VME kan beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw aangevuld met 25.000 euro per appartement.

 

VOOR WIE NIET? 

 

 • Wie een renteloos renovatiekrediet of een Energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.
 • Als je (nog) niet gedomicilieerd bent in de woning of het appartement waarvoor je de Mijn VerbouwLening aanvraagt (behalve in geval van private verhuur/verhuur via SVK/ erfenis/schenking).
 • Wie vanaf 1 januari 2023 een woning of een appartement aankoopt met een slechte energieprestatie (EPC-label E of F), komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.
  Deze groep kan wel het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij een kredietinstelling. Bij aankoop tot en met 31 december 2022, kan je nog wel kiezen voor Mijn VerbouwLening indien de woning een slechte energieprestatie heeft.
 • Gezinnen met uitsluitend nachttarief zijn geen aparte categorie binnen de doelgroep van de Mijn VerbouwLening. Enkel indien aan de overige voorwaarden (o.a. inkomen) is voldaan, kan een beroep op de Mijn VerbouwLening worden gedaan.

 

VOOR WELKE GEBOUWEN? 

 

Jouw woning/appartement moet voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor Mijn Verbouwlening. De woning of het appartement

 • is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.
  Uitzondering: als Mijn VerbouwLening wordt aangevraagd voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler, zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:

  • vóór 1 januari 2014 werd aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
  • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geleden verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.

 

OPGELET: Afbraak en heropbouw is geen onderdeel van de categorieën van werken die vallen onder Mijn VerbouwPremie en bijgevolg ook geen onderdeel van Mijn VerbouwLening.

VOOR WELKE WERKEN?

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen voor onderstaande categorieën van werken (dit zijn alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie). Per categorie van werken is een maximaal ontleenbedrag voorzien.

 

 

Doe-het-zelf is enkel toegelaten in de volgende categorieën van werken: elektriciteit, sanitair en binnenrenovatie. Voor andere categorieën van werken is doe-het-zelf niet toegelaten binnen Mijn VerbouwLening.

BEDRAG?

Het Energiehuis zal echter steeds op basis van jouw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit moeten nagaan wat voor jou haalbaar is inzake leningsbedrag en looptijd.

 

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen

 • voor een bedrag van minimaal 1250 euro tot maximaal 60.000 euro
 • met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
 • Deze lening is renteloos (0% intrest), zolang de wettelijke rente onder 3% blijft.
 • Op 1 september 2022 ligt de wettelijke rente onder 3%, en zal Mijn VerbouwLening dus renteloos worden aangeboden.
 • Als de wettelijke rente op jaarbasis stijgt boven 3%, dan zal de intrest voor Mijn VerbouwLeningen stijgen boven 0%. Deze rente wordt 1 keer per jaar aangepast. Dit is enkel van toepassing voor wie vanaf dan een Mijn VerbouwLening aanvraagt.

 

Het Energiehuis rekent geen dossierkosten aan voor het afsluiten van een Mijn VerbouwLening.

Meer informatie