Vlaamse huursubsidie (Vlaamse overheid)

Als je een bescheiden inkomen hebt en je verhuist naar een nieuwe woning, dan kan je mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid. De huursubsidie is een tegemoetkoming in de huurprijs.

 

Je kan mogelijks een huursubsidie van de Vlaamse overheid krijgen, wanneer je een laag inkomen hebt, en

  • je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor;
  • je verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning;
  • je was dakloos en betrekt nu een woning.

 

Als je verhuist naar een sociale woning die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij, gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

 

Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt je meer informatie over de voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een huursubsidie. Het al dan niet in aanmerking komen voor een huursubsidie is afhankelijk van uw inkomen, het in handen hebben van eigendom, de woning die je verlaten hebt en de nieuwe woning.

 

Je kan de Vlaamse huursubsidie pas aanvragen wanneer je verhuisd bent. Je moet er echter wel voor zorgen dat dit niet later dan negen maanden na de startdatum van uw nieuwe huurcontract gebeurt.

 

Het bedrag dat je kan ontvangen is afhankelijk van verschillende factoren.

Meer informatie
  • Wil je graag meer informatie over de huursubsidie, neem dan zeker eens een kijkje op de website van Wonen-Vlaanderen.