Voorwaarden

Nadat :

 • het aanvraagformulier met bijlagen is volledig verklaard;
 • en indien van toepassing: het gevraagde bedrag betaald is.

 

Levert de burgemeester een conformiteitsattest af, als uit het onderzoek en technisch verslag blijkt dat:

 • de woning minder dan 15 strafpunten scoort op de technische fiche;
 • de woning voldoet aan de rookmeldersverplichtingen;
 • de nodige borstweringen aanwezig zijn.

 

Wordt de afgifte van het attest geweigerd? Dan kan je binnen de 30 dagen een bezwaar indienen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen tegen het niet afleveren van een conformiteitsattest door de gemeente.

 

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren. De woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen voeren conformiteitsonderzoeken uit:

 • om de gemeente een advies te geven in de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid;
 • bij een vraag voor een huursubsidie;
 • bij een inhuurname door een sociaal verhuurkantoor;
 • bij een beroep in de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid;
 • als de verhuurder een tweede opinie vraagt voor de aflevering van een conformiteitsattest.
Meer informatie
 • Meer informatie over het conformiteitsattest kan je hier vinden op de website van Wonen-Vlaanderen.
 • Wil je nog eens een overzicht van de woningkwaliteitsnormen? Klik dan hier.