Voorwaarden

Nadat :

 • het aanvraagformulier met bijlagen is volledig verklaard;
 • en indien van toepassing: het gevraagde bedrag betaald is.
  • Voor die gevallen waar een conformiteitsattest, als gevolg van de verordening verplicht conformiteitsattest, verplicht is rekenen de lokale besturen 90 euro aan voor het aanvragen van een conformiteitsattest.
  • Voor het opheffen van een bestaand besluit wordt tevens ook het tarief van 90 euro gehanteerd.
  • Voor die gevallen waar een conformiteitsattest niet verplicht is rekenen de lokale besturen 45 euro aan voor het aanvragen van een conformiteitsattest.
  • Voor de aanvragen die kaderen binnen de inhuurneming van een woning door het sociaal verhuurkantoor is het aanvragen van een conformiteitsattest gratis.

 

Levert de burgemeester een conformiteitsattest af, als uit het onderzoek en technisch verslag blijkt dat:

 • de woning minder dan 7 gebreken van categorie 1 heeft en uiteraard geen enkel gebrek van categorie 2 of 3 heeft
 • de woning voldoet aan de rookmeldersverplichtingen

 

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren. De woningcontroleurs van Wonen-Vlaanderen voeren conformiteitsonderzoeken uit:

 • om de gemeente een advies te geven in de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid;
 • bij een vraag voor een huursubsidie;
 • bij een inhuurname door een sociaal verhuurkantoor;
 • bij een beroep in de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid;
 • als de verhuurder een tweede opinie vraagt voor de aflevering van een conformiteitsattest.
Meer informatie