Wat als de woning niet in orde is?

Vooraleer je een woning verhuurt, ga je best na of de woning voldoet aan de minimale wettelijke kwaliteitsvereisten. Een woning die verhuurd wordt moet bij aanvang van de huurovereenkomst voldoen aan de vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.

 

Voor de hele duur van de overeenkomst moet de verhuurder de nodige herstellingen uitvoeren, voor zover die niet vallen onder het normale onderhoud, dat ten laste van de huurder is. De wet geeft geen details over de herstelverplichtingen van de huurder, maar geeft enkele voorbeelden van herstellingen die de huurder voor zijn rekening moet nemen, zoals glasbreuk, sloten en hengels, deuren en vensterramen etc. Daarnaast moet de huurder in het algemeen instaan voor kleine herstellingen en onderhoud.

 

Als de woning die je huurt gebreken vertoont, kan je een aantal stappen ondernemen.

WAT KAN/MOET JE EERST ZELF DOEN?

Probeer het probleem altijd eerst samen met de verhuurder op te lossen:

 

  • Schrijf op wat niet in orde is: Als je huurwoning volgens jou niet in orde is, maak dan eerst en vooral een lijstje waarin je de gebreken opsomt. Neem ook de kleinere gebreken op in je lijstje en maak er foto’s van.

 

  • Ga na wie de herstellingen moet doen: Ga voor elk gebrek na wie de herstelling moet uitvoeren: jij of de verhuurder. Hierbij moet je rekening houden met de huurwetgeving en je huurcontract. Op de pagina’s plichten van de huurder en plichten van de verhuurder van deze website, lees je meer over welke herstellingen voor de huurder en welke voor de verhuurder zijn. Weet je het niet zeker? Vraag advies aan het woonloket van je gemeente of aan de Huurdersbond.

 

  • Praat met de verhuurder: signaleer het probleem zo snel mogelijk aan de verhuurder.

WAT ALS JE HET PROBLEEM NIET ZELF KAN OPLOSSEN?

Als je er niet samen met de verhuurder uitgeraakt dan kan je:

 

  • Ofwel de administratieve procedure ongeschiktheid- en onbewoonbaarheid opstarten via de gemeente;
  • Ofwel een verzoeningsprocedure starten via de rechter.
Meer informatie