Wat heb ik nodig voor het verkopen van een woning?

Als je een woning wilt verkopen, moet je een aantal attesten kunnen voorleggen en moet de verkoopadvertentie verplicht bepaalde informatie bevatten. Zo krijgen de potentiële kopers meer zekerheid over de staat waarin de woning zich bevindt. Afhankelijk van de aard van je vastgoed, gaat het om zaken als de aankoopakte, de kadastrale gegevens, het stedenbouwkundig uittreksel, een energieprestatiecertificaat, een bodemattest, een keuringsverslag van de elektrische installatie, een postinterventiedossier en een stookolieattest.

 

 • Stedenbouwkundige informatie: De verkoper is verplicht bij de verkoop van een onroerend goed de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper. Het gaat hierbij over de stedenbouwkundige vergunning, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften. Zo een stedenbouwkundig uittreksel kan je aanvragen bij de dienst Stedenbouw van de gemeente en mag bij de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

 

 • Energieprestatiecertificaat: Bij de verkoop van een onroerend goed moet de eigenaar beschikken over een energieprestatiecertificaat of EPC. Het EPC duidt met een getal aan hoe energiezuinig een woning is. Het EPC moet verplicht vermeld worden in ‘Te Koop’ advertenties. Eigenaars die geen EPC kunnen voorleggen of het EPC-kengetal niet vermelden in een advertentie riskeren een boete van 500 tot 5.000 euro. Het EPC-kengetal schat het jaarverbruik in de woning in kilowattuur per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte. Het kan variëren van 0 tot meer dan 1.000 kWh/m² per jaar. Vanaf 600 mag men spreken van ‘niet energiezuinig’ en hoge energiekosten. Een EPC wordt opgemaakt door een erkend deskundige en kost, afhankelijk van de woning, 150 à 400 euro. Deze kost valt volledig ten laste van de verkoper. In het EPC staan ook tips om het energieprestatieniveau te verbeteren. Bij de verkoop van een woning ontvangt de koper het originele energieprestatiecertificaat. Let op, sinds 1 januari 2022 mag je alleen gebruik maken van een EPC dat vanaf 2019 opgemaakt is. Dat EPC herken je aan het label A+ tot F dat op het EPC staat.

 

 • Informatieplicht overstromingsgevoeligheid: Wanneer je een pand verkoopt dat ligt in een afgebakend overstromingsgebied of een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied moet je dit vermelden in de publiciteit hiervoor en in de onderhandse en authentieke verkoopakte. De informatieplicht geldt zowel voor vastgoedmakelaars, notarissen als de eigenaar. De informatieplicht geldt ook bij de verkoop van bouwgrond en verhuringen voor meer dan negen jaar.

 

 • Bodemattest: Wanneer je een grond of huis verkoopt, is steeds een bodemattest nodig. Met het attest moet de verkoper kunnen aantonen dat de grond waar de woning op staat niet vervuild is. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt een blanco bodemattest afgeleverd. In Vlaanderen is het de OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) die dit attest uitreikt. Het is meestal de notaris van de verkoper die het attest aanvraagt.

 

 • Certificaat voor de stookolietank: Als de woning wordt verwarmd met mazout, moet de stookolietank conform de wettelijke bepalingen zijn, zodat de bodem niet verontreinigd kan worden. Na controle van een bovengrondse of ondergrondse stookolietank ontvang je een certificaat en wordt de stookolietank gemarkeerd. Bij de verkoop moet je dat certificaat voorleggen. De verkoper kan het zelf aanvragen maar meestal gebeurt dit door de notaris en betaalt de verkoper de onkosten.

 

 • Keuringsattest van de elektrische installatie: Met een keuringsattest van de elektrische installatie bij de verkoop, weet de koper of de elektriciteit aan de normen voldoet. Bij verkoop van de woning moet je een geldig gelijkvormigheidsverslag kunnen voorleggen. Als dat verslag niet aanwezig is, moet je de installatie laten keuren. Het keuringsattest mag zowel positief als negatief zijn, maar zonder attest kan de verkoop niet doorgaan. Wanneer de installatie niet in orde is (negatief keuringsverslag), moet de installatie in orde worden gebracht, gevolgd door een herkeuring. Bij elektrische installaties die in gebruik werden genomen voor 1 oktober 1981 moet je de installatie opnieuw laten keuren binnen de 18 maanden na de datum van verkoop (bij een negatief verslag). Wanneer de installatie niet in orde is en in gebruik is genomen na 1 oktober 1981, heb je 12 maanden de tijd om dit in orde te brengen.

 

 • Postinterventiedossier: Bij de verkoop van een woning die na mei 2001 werd gebouwd of gerenoveerd door een aannemer, moet een postinterventiedossier meegeleverd worden. Het postinterventiedossier bevat technische gegevens over de structuren van het gebouw, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in het gebouw zitten. Dit dossier moet levenslang met het gebouw meegaan.

 

 • Informatie uit het kadaster: Bij de verkoop van een woning moet de eigenaar in het bezit zijn van de nodige kadastrale perceel gegevens (perceelnummer, eigenaar, oppervlakte, aard van het pand, kadastraal inkomen, …). Je kan een kadastraal uittreksel aanvragen bij het Kadaster.

 

 • Informatie over de erfgoedwaarde: Wie zijn woning verkoopt, is sinds 1 januari 2015 verplicht om te melden of het pand beschermd is of voorkomt op een inventaris van het onroerend erfgoed.

 

 • Asbestattest: Sinds 23 november 2022 is het verplicht om bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 over een asbestattest te beschikken. De makelaar of notaris neemt de informatie uit het asbestattest op in het compromis en uiteindelijk in de notariële akte. Een asbestdeskundige komt ter plaatse voor een visuele inspectie en beoordeling, een eventuele staalname en het raadplegen van bewijsdocumenten. Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af. Hierin staat de uitspraak over de asbestveiligheid van de woning, maar ook advies over hoe je het aangetroffen asbest kan beheren of verwijderen.

 

De Woningpas kan een handig instrument zijn bij het verzamelen van bovenstaande elementen. Deze pas is namelijk een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over je huis samenbrengt. Je vindt er informatie over keuringen, attesten, vergunningen, gegevens uit het EPC of uit je EPB-aangifte. Vier overheidsinstanties (het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, Departement Omgeving, Wonen-Vlaanderen en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) werken samen aan de woningpas om jou in één oogopslag advies en de beschikbare informatie over uw woning(en) aan te bieden. Je hoeft alleen maar aan te melden op de site (woningpas.vlaanderen.be) met uw e-ID, persoonlijk token of met de itsme-app.

Meer informatie
 • Een overzicht van de attesten die je moet voorleggen bij de verkoop van een woning, vind je hier op de website van de Vlaamse overheid.
 • Meer informatie over de woningpas kan je hier vinden.