Wat is een conformiteitsattest?

Wie een woning verhuurt in Vlaanderen, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde woningkwaliteitsnormen. Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning, op dat bepaalde moment, aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Als eigenaar-verhuurder kan je dit document aanvragen bij uw gemeente.

 

In de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen is de verordening Verplicht Conformiteitsattest van kracht. Daardoor is het conformiteitsattest in de drie Woonplusgemeenten verplicht sinds 1 juni 2019 voor alle woningen gebouwd voor 1946, waarbij geen van de eigenaars de woning effectief bewoont en sprake is van een nieuwe verhuring (eerste ingebruikname in 1945 of vroeger). Voor andere verhuurde woningen is het attest niet verplicht, maar het kan aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen.

 

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest is standaard 10 jaar, tenzij:

 

  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico;
  • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden;
  • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld;
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

 

Afhankelijk van de vastgestelde gebreken in het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek wordt een conformiteitsattest afgeleverd voor een kortere duur:

 

  • Voor een woning waar in een of meerdere ramen dubbel glas ontbreekt, is het conformiteitsattest slechts geldig tot en met 31 december 2022.
  • Voor een woning die op het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek 3 strafpunten of meer scoort voor vocht, zowel wat betreft het omhulsel van de woning als de binnenwanden, is het conformiteitsattest slechts 3 jaar geldig.
Meer informatie