Wat is een conformiteitsattest?

Wie een woning verhuurt in Vlaanderen, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde woningkwaliteitsnormen. Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente (of in sommige gevallen Wonen-Vlaanderen) aflevert en dat aantoont dat je woning, op dat bepaalde moment, aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Als eigenaar-verhuurder kan je dit document aanvragen bij je gemeente.

 

In de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen is de verordening Verplicht Conformiteitsattest van kracht. Daardoor is het conformiteitsattest in de drie Woonplusgemeenten verplicht sinds 1 juni 2019 voor alle woningen gebouwd voor 1946, waarbij geen van de eigenaars de woning effectief bewoont en sprake is van een nieuwe verhuring (eerste ingebruikname in 1945 of vroeger). Voor andere verhuurde woningen is het attest niet verplicht, maar het kan aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen.

 

De geldigheidsduur van het conformiteitsattest is standaard 10 jaar, tenzij:

 

  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico;
  • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden;
  • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld;
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

 

Afhankelijk van de vastgestelde gebreken in het technisch verslag van het conformiteitsonderzoek wordt een conformiteitsattest afgeleverd voor een kortere duur. Indien uit het technisch verslag blijkt dat er melding wordt gemaakt van de problematiek vocht voorkomend in één of meer van de hieronder opgesomde categorieën dan wordt er een conformiteitsattest met een geldigheidsduur van 3 jaar geleverd. Concreet gaat het over de volgende categorieën:

 

  • 101: dak(en) of (hellende en vlakke) plafonds – insijpelend vocht en/of
  • 111: buitenmuren (en gemeenschappelijke scheidingsmuren) – opstijgend vocht/doorslaand vocht en/of
  • 131: onderste (draag)vloer(en) – vochtschade en/of
  • 141: kelder(s) – vochtige keldermuren-vloer / onder water / huis- of kelderzwam aanwezig en/of
  • 151: binnenwanden – opstijgend vocht
Meer informatie