Welke zijn de kwaliteitsnormen?

De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Een gezonde woning met een minimum aan comfort is immers een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. De Vlaamse Codex Wonen bepaalt de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen.

 

Elke woning in Vlaanderen moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Deze minimale kwaliteitseisen worden de woningkwaliteitsnormen genoemd en liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen. Onderstaande lijst geeft een overzicht van waaraan een woning allemaal moet voldoen:

Een minimum aan comfort

 • minimale sanitaire voorzieningen: goedwerkende toilet, badkamer met bad of douche, stromend water, aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder;
 • kookgelegenheid (keuken) en drinkbaar water;
 • aansluiting voor de plaatsing van verwarming, vanaf 2021 verplicht verwarmingstoestel in een leefruimte;
 • correcte afwerking van vloeren, wanden en plafonds;
 • goede staat van ramen en deuren;
 • vrije en veilige toegankelijkheid en respect voor de persoonlijke levenssfeer;
 • aparte bel en brievenbus.

Structurele stabiliteit van het gebouw (stevig en stabiel)

 • stabiliteit van dak, muren en vloeren

Veiligheid

 • voldoende en veilige elektrische installaties voor de verlichting van de woning en voor het veilige gebruik van elektrische apparaten;
 • veilige gas- en verwarmingsinstallaties, zonder CO-gevaar;
 • veilige trappen;
 • voldoende rookmelders. Opgelet: de aanwezigheid van rookmelders is verplicht!
 • bij lage ramen op een verdieping moet ook een voldoende hoge en stevige borstwering aanwezig zijn.

Gezondheid

 • geen vochtproblemen;
 • mogelijkheid tot voldoende en veilige verluchting en natuurlijke verlichting;
 • de aanwezigheid van drinkbaar water.

Minimale isolatie

 

De woning moet groot genoeg zijn voor het aantal bewoners en voldoen aan de minimumoppervlakte voor het type woning (kamer of zelfstandige woning).

 

In een kwaliteitsonderzoek levert elk gebrek strafpunten op. Vanaf 15 strafpunten is een woning ongeschikt. Als er bovendien een veiligheids- of gezondheidsrisico is, dan is de woning onbewoonbaar.

 

Ook bij het verhuren van een woning zijn deze minimale kwaliteitsnormen van belang. De verhuurder moet de woning in alle opzichten in goede staat van onderhoud aan de huurder leveren en tijdens de duur van de overeenkomst zo onderhouden dat het kan dienen tot het gebruik waartoe het is bestemd. De verhuurder moet er ook voor zorgen dat, bij het sluiten van de huurovereenkomst, het goed voldoet aan de elementaire vereis­ten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, vermeld in artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Een woning die niet aan deze minimale kwaliteitseisen voldoet, mag niet verhuurd worden en kan bovendien ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden (zie conformiteitsattesten).

Meer informatie
 • Wil je graag meer weten over de minimale normen waaraan de woningen in Vlaanderen moeten voldoen? Klik dan hier om de Vlaamse Codex Wonen te raadplegen.
 • Een overzicht van de woningkwaliteitsnormen kan je ook vinden op de website van Wonen-Vlaanderen.