Wetgeving

Tot voor kort waren de regels voor woninghuurcontracten een federale bevoegdheid. Voor huurovereenkomsten afgesloten voor 1 januari 2019 blijft dan ook de federale huurwet gelden.

 

Sinds de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd voor de regelgeving omtrent woninghuur. Voor huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 geldt dan ook het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet.

 

Er zijn wel degelijk verschillen tussen de federale huurwet en het Vlaams Woninghuurdecreet. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

 • de waarborg;
 • de huurovereenkomsten van korte duur;
 • de verdeling van kosten en lasten;
 • de verplichte brandverzekering;
 • etc.

 

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen kan je vinden in deze brochure.

 

Het Vlaams Woninghuurdecreet is niet van toepassing op:

 • handelshuurovereenkomsten;
 • pachtcontracten;
 • huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages;

 

Bovendien maakt dit decreet ook een onderscheid tussen het huren van een woning die de huurder als zijn hoofdverblijfplaats bestemt en het huren van een studentenhuisvesting. Hier zal hoofdzakelijk gefocust worden op het eerste.

 

Opgelet! De informatie op de website van Woonplus gaat hoofdzakelijk over contracten ondertekend vanaf 1 januari 2019!

Meer informatie
 • De rubriek ‘Huren en Verhuren‘ op de portaalsite van de Federale Overheid kan je helpen om het overzicht te bewaren.
 • Voor contracten die worden afgesloten vanaf 1 januari 2019, kan je terecht op de website van  Wonen-Vlaanderen.
 • Wie vragen heeft over een contract van voor 1 januari 2019, kan hier terecht.
 • Ook de website van de Nederlandstalige notarissen informeert je over alle mogelijk aspecten van huren en verhuren.
 • Raadpleeg de brochure van het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet als je een overzicht wilt van de verschillende elementen die van belang zijn bij het huren of verhuren van een woning.