WETTEREN: gemeentelijke premies energiebesparend en duurzaam renoveren

SUBSIDIE TER ONDERSTEUNING VAN WIJKRENOVATIE STUYVENBERG

Wie in de wijk Stuyvenberg in Wetteren woont en de eigen woning wil renoveren, kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de subsidie ter ondersteuning van wijkrenovatie Stuyvenberg. Dat geldt ook voor wie een woning verhuurt in diezelfde wijk op de private huurmarkt of via het sociaal verhuurkantoor.

 

Voor welke werken? 

 

Je kan de subsidie aanvragen voor deze renovatiewerken:

 

 • Vochtbestrijding
 • Elektrische installatie: de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie
 • Sanitaire installatie
 • Trappen: aanbrengen of vervangen van één of meer vaste trappen en trapleuningen in de woning zodat de verbinding tussen de verdiepingen veilig beloopbaar is
 • Dakisolatie
 • Buitenschrijnwerk en beglazing
 • Vloer-of kelderisolatie
 • Centrale verwarming

 

Bedrag 

 

 • De subsidie bedraagt maximaal 2.000 euro per woning of appartement voor particulier bewoning op de huurmarkt of voor eigenaar bewoners.
 • De subsidie bedraagt maximaal 2.500 euro per woning of appartement die voor particuliere bewoning aan het SVK wordt gehuurd.

 

Voorwaarden

 

Je bent eigenaar van een woning:

 

 • Je woning ligt in een van de volgende straten: Collegiebaan, Dr. De Bruyckerstraat, Eeminckstraat, Eeminckwegel, Eigendakstraat, Hekkerstraat (oneven huisnummers 59 tot en met 185 en even huisnummers 81 tot en met 110), Kapellestraat,  Krakeelwegel, Molenstraat, Sportstraat, Verbindingstraat, Warandelaan (huisnummers 1A tot en met 12) en Wegvoeringstraat (oneven huisnummers 17 tot en met 63 en de even huisnummers 16 tot en met 136).
 • Als je in aanmerking komt voor de renovatielening, kan je ook in aanmerking komen voor deze subsidie. Je huis hoeft dan niet in een van bovenstaande straten te liggen.
 • Je woning of het appartement dateert van het bouwjaar 1992 of vroeger.

 

Je verhuurt je woning of appartement:

 

 • Dan wordt het pand op het moment van de aanvraag aangeboden voor particuliere bewoning of dan wordt het pand op het moment van de aanvraag verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor.
 • Dan kan de subsidie alleen aangevraagd worden door een natuurlijk persoon.
 • Dan kan de uitvoering van de werken geen aanleiding of nooit een aanleiding geven tot het verbreken of opschorten van een lopende huurovereenkomst. De eigenaar ziet af van het recht om de huurovereenkomst te beëindigen voor het uitvoeren van grondige renovatiewerken. De werken worden ingepland in overleg met de aanwezige bewoners in het huurpand.
 • Dan verbindt de eigenaar van de huurwoning of -appartement aangeboden op de particuliere huurmarkt  zich ertoe om de huurprijs vastgesteld op het moment van de aanmelding bij het Lokaal Renovatieproject ‘Stuyvenberg Renoveert meer’ aan te houden voor de huur van de lopende huurovereenkomst en de daaropvolgende overeenkomsten voor een periode van minimaal 6 jaar met uitzondering van de toepassing van de gezondheidsindex. De aanvrager ondertekent een overeenkomst daartoe.

 

Je woont zelf in je woning:

 

 • Dan bewoont de aanvrager op het moment van de aanvraag de woning als hoofdverblijfplaats op basis van zakelijk recht.
 • Dan is de woning de enige woning in volle eigendom van de aanvrager.
 • Dan bedroeg het gezinsinkomen van de aanvrager twee jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag niet meer dan 65.960 euro, te verhogen met 3.700 euro per persoon ten laste.

 

Het inkomen van twee jaar terug heeft betrekking op de som van:

 

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen.
 • De afzonderlijke belastbare inkomsten.
 • Het leefloon.
 • De inkomensvervangende tegemoetkomingen aan de personen met een handicap.
 • De van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

 

Voor de bepalingen van het inkomen houden we rekening met het inkomen van de aanvrager vermeerderd met het inkomen van de meerderjarige persoon of personen met wie hij samenwoont. Het inkomen van de personen ten laste, en van de ascendenten en descendenten in rechte lijn van de bewoner of van de meerjarige persoon of personen met wie de bewoner samenwoont, rekenen we niet mee.

 

Als persoon ten laste wordt beschouwd:

 

 • Een kind dat bij de eigenaar – bewoner gedomicilieerd is en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald.
 • Het kind van de eigenaar – bewoner dat niet gedomicilieerd is bij hem, maar op regelmatige basis bij hem verblijft en dat minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • De persoon die beschouwd wordt als ernstig mindervalide, of die op het ogenblijk waarop hij met pensioen ging, beschouwd werd als ernstig mindervalide.

 

Algemeen:

 

 • Op het moment van de aanvraag beschikt de verhuurder van de woning over een energieprestatiecertificaat met score ‘c’ of meer energieverslindend.
 • De subsidie kan gecumuleerd worden met de Vlaamse renovatiepremie en aanpassingspremie, de energiepremies van de netbeheerder, mijn verbouwingspremie (vanaf 1 oktober 2022), de totaalrenovatiebonus, de EPC-labelpremie en andere premies aangeboden door de Vlaamse, Provinciale overheid of lokaal bestuur Wetteren.
 • De renovatiewerken worden uitgevoerd onder begeleiding van een door de netbeheerder erkende BENOvatiebegeleider binnen de context van het lokaal renovatieproject Stuyvenberg renoveert meer!. De BENOvatiebegeleider formuleert bij aanvang van het project renovatieadvies, maakt in samenspraak met de eigenaar een stappenplan op voor de renovatie en adviseert de offertes en ziet toe op de kwalitatieve uitvoering van de werken. De BENOvatiebegeleider vraagt de renovatiesubsidie aan.
 • Enkel facturen met factuurdatum tussen 24 mei 2022 en 30 juni 2024 komen in aanmerking.
 • De werken worden uitgevoerd door gecertificeerde aannemers in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.

 

Procedure 

 

Meer informatie over de procedure kan je vinden op de website van Wetteren.

 

RENOVATIELENING

Heb je een woning gekocht, maar vertoont de woning toch veiligheidsproblemen of zorgt de woning voor gezondheidsproblemen? Heb je de financiële middelen niet om die gebreken aan te pakken?

 

Misschien kan je gebruikmaken van een renovatielening met uitgestelde terugbetaling. Je kan tot 25.000 euro lenen bij de Vlaamse overheid. Als je voor de lening kiest, dan krijg je ook begeleiding bij de renovatie van je woning. Je ontvangt een uitgebreid renovatieadvies met een raming van de kosten en samen met jou bekijken we wat eerst moet gerenoveerd worden. Vervolgens worden voor jou aannemers gezocht en begeleiden we je tijdens de uitvoering van de werken. We werken voor de lening en begeleiding samen met Renoseec, Energiehuis BEA en de Provincie Oost-Vlaanderen.

 

Voorwaarden 

 

 • De woning is gelegen op het grondgebied van Wetteren
 • De woning is de enige woning in volle eigendom/vruchtgebruik van de aanvrager
 • Er is een brandverzekering afgesloten voor de woning
 • Je voldoet aan het bescheiden besteedbaar inkomen

 

Bedrag

 

Het bedrag van de lening bedraagt maximaal 25.000 euro.

 

Procedure 

 

Voor meer informatie over deze lening en het aanvragen ervan, kan je terecht op de website van de gemeente Wetteren.

 

 

 

GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR MUURISOLATIE

Meer informatie over deze premie kan je hier vinden.