Woonplus | Informatie, advies en begeleiding over wonen

Wonen doe je niet op goed geluk!

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde woning met een minimum aan comfort. Daarom moet elke woning in Vlaanderen aan een aantal woningkwaliteitsnormen voldoen. Het gaat om basisnormen die betrekking hebben op essentiële zaken zoals:

  • stabiliteit;
  • brandveiligheid;
  • veiligheid van technische installaties en
  • voldoende verluchting en verlichting.

 

Het klinkt vanzelfsprekend dat elke woning hieraan voldoet. Maar in de praktijk blijkt echter dat heel wat woningen in Vlaanderen en ook in de Woonplusgemeenten niet aan de woningkwaliteitsnormen beantwoorden. Veel woningen vertonen kleine problemen, maar soms gaat het ook om ernstige, structurele problemen.

De lokale besturen van Laarne, Wetteren en Wichelen hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op woningkwaliteit, onder andere met de invoering van het verplicht conformiteitsattest in bepaalde situaties. Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat uw woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet.

Voor meer informatie kan je surfen naar www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteit of kan je terecht bij het woonloket van je gemeente.